SAMSYN AS

It's all about SAM

Aktuellt : SAMSPELET    SAMSPILLET 

Tryck på någon av ovanstående länkar, SAMSPELET på svenska eller SAMSPILLET på norsk, för att få en kort introduktion (video på Youtube) till vad Samspelet är och hur det fungerar. Hör gärna av dig om du tycker det låter spännande.

Samspelet bygger på ett helhetsperspektiv där orden samarbete, samsyn, sammanhang, samband m.fl. är centrala. Viktig för alla grupperingar som behöver få en gemensam insikt om hur lika eller olika vi ser på våra gemensamma verklighetsutmaningar. Dvs. - för alla! 

DigiPlay är ett specialanpassat Samspel för utmaningar kopplat till digitaliseringen. Det tar 4 timmar istället för två och ger en indikation på hur väl vi är rustade kopplat till vår digitala målbild.