SAMSYN AS

It's all about SAM

Om oss 

Vi tror:  Om man är riktigt duktig på de ord som börjar på Sam, som samsyn, sammanhang, samarbete, samverkan och samhörighet, för att nämna några, finns det få utmaningar man inte klarar av.

Att samsyn är viktigt är nog de flesta överens om. Men, hur kommer man överens när våra bilder av verkligheten skiljer sig åt? Har vi samma bild av den verklighet som vi behöver se i vår verksamhet? Det är frågor som alla borde ställa sig och som Samspelet försöker besvara på de två timmar det tar att komma fram till en gemensam insikt.

Samspelet bygger på år av forskning och studier kring förändringsvärldens innersta väsen. I mer än 20 år har ansatserna testats och utvärderats på de flesta större industriföretag, statliga verk, landsting och kommuner. Och slutsatserna är de samma: Ser vi samma bild av samma verklighet - både nu och dit vi vill komma - skall det mycket till att vi misslyckas. Samspelet är den första i raden av resor man behöver göra för att framgångsrikt lyckas med sin förändringsresa. Stay Off The Solution, är en central ingrediens. En annan är att verkligheten måste betraktas ur ett helhetsperspektiv. Systemtänkandet eller Systems Thinking definieras som: Systems thinking, is the process of understanding how things, regarded as systems, influence one another within a whole. 

I Samspelet får du svaren på de frågor du oftast försöker undvika. Strategiskt tänkande bygger på en helhetssyn. Och det är en central fråga för alla grupperingar och konstellationer som behöver sträva mot samma mål. Av många möjliga väger - vilken passar oss bäst?

Vårt nätverk

Våra ovanligt vänliga och erfarna medarbetare hjälper dig gärna. Det finns ett flertal certifierade Samspelsledare från olika bolag. Vill du prova Samspelet, bli certifierad, veta mer om Flygning eller några av de andra TeamGames-formaten som alla bygger på gemensam insikt - kontakta Harald Eide

+46 733 66 1331

eller mail:

harald.eide@samsyn.org 


I Norge kontaktar du

Thor Berger på telefon:

+47 922 37 022

eller mail:

thor.berger@samsyn.org