SAMSYN AS

It's all about SAM

Våra viktigaste tjänster

Att få människor att komma överens om det som är viktigast och bäst för just dem, är vår grundfilosofi. I metodhandboken TeamGames av Sten Bergquist och Harald Eide har just arbetssätten för att åstadkomma detta varit i fokus. Flygning, Pre Flight, Samspelet, Poll Games, Destination Management Tour är alla exempel på olika arbetssätt med huvudsyftet att främja den goda dialogen och att uppnå bred insikt. Med mer än 300 komplexa förändringsresor i privat så väl som offentlig sektor, är nog Flygning det angrepssätt som rönt störst uppmärksamhet. 

FLYGNING: I flygningen tar man sig an en extremt prioriterad utmaning och ser till att ett väl underbyggt beslutsunderlag, en handlingsplan samt ett förankringsmaterial finns på plats tredje dagen. Inga utmaningar är för stora eller svåra! Ansatsen 1995 var: Inga problem är större än att de kan lösas på tre dagar. Vid årskiftet 2016/2017 finns det ingen anledning att ändra på den. Läs mer om Flygning under rubriken med samma namn.SAMSPELET: I Samspelet är huvudsyftet att se hur lika eller olika vi uppfattar vår verklighet - nu och dit vi vill komma. Det ger också en tydlig indikation på vilka styrkor och svagheter gruppen behöver arbeta med för att skapa sin egen gemensamma helhetsbild. 

"TEAM är människor, som samtidigt utför integrerade arbetsuppgifter, och har ett gemensamt målinriktat engagemang." Så, hur mycket TEAM man är och var skon klämmer får man svar på i Samspelet. 

Medan Flygning tar tre sammanhängande dagar tar Samspelet mellan 2 och 4 timmar, beroende på vilken variant man väljer. I Samspelet är det Stay of The Solution som gäller. Insikt och förståelse och givetvis konklusioner från konstruktiva dialoger, är huvudtemat.

Kolla på filmen som förklarar hur det går till. 


Båda arbetssätten är var sina extremer. Men att mäta Samsyn är centralt i båda.